We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

Gwarancja satysfakcji

Gwarancje na produkty, zwroty i odkup zapasów

Nasze zobowiązanie

Jakość produktów
Zobowiązujemy się dostarczać produkty spełniające najwyższe standardy

Gwarancja zwrotu pieniędzy
4Life oferuje 100-procentową, 30-dniową gwarancję satysfakcji ze zwrotem ceny zakupu produktów

Satysfakcja klienta
Cenimy Cię jako klienta i bardzo nam zależy na zapewnieniu jak najlepszych wrażeń i obsługi

Często zadawane pytania dotyczące zasad zwrotów 4Life

 • What 4Life product is covered in the Product Guarantee? Who can take advantage of the Product Guarantee?
  All 4Life product is covered in the 100% 30-day money back satisfaction guarantee to all Retail and Preferred Customers, as well as 4Life Affiliates.
 • Komu należy zwrócić produkt?
  Jeśli klient detaliczny* zakupił produkt od Partnera, musi on zwrócić produkt Partnerowi w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub wymiany. Jeśli klient detaliczny lub Preferowany klient zakupił produkt bezpośrednio od Firmy, produkt należy zwrócić bezpośrednio Firmie. Jeśli Partner jest niezadowolony z jakiegokolwiek produktu 4Life zakupionego do użytku osobistego, może on zwrócić produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy lub dokonania wymiany (ewentualne koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi).
 • Czy Gwarancja na produkty jest objęta jakimiś ograniczeniami?
  Gwarancja ta jest ograniczona do 300 € w każdym 12-miesięcznym okresie. Jeśli Partner chce zwrócić produkt o wartości przekraczającej 300 € w dowolnym okresie 12 miesięcy, zwrot ten zostanie uznany za odkup zapasów i Firma odkupi produkt zgodnie z warunkami określonymi w części „Zwrot zapasów i pomocy handlowych przez Partnerów” niniejszych Zasad, a Umowa Partnera zostanie rozwiązana.
 • Czy Partnerzy mogą zwracać produkty, które zostały zwrócone przez ich klientów detalicznych?
  Jeśli klient detaliczny zwróci produkt Partnerowi*, od którego został on zakupiony, Partner może zwrócić go Firmie w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub dokonania wymiany (Partner zwracający produkt ponosi wszystkie koszty wysyłki).
 • Jakie są zasady zwrotu zapasów i pomocy handlowych przez Partnerów w przypadku rozwiązania Umowy Partnera?
  Po rozwiązaniu umowy Partnera Partner może zwrócić zapasy i pomoce handlowe zakupione w ciągu jednego (1) roku przed datą rozwiązania umowy w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, jeśli nie jest w stanie sprzedać lub wykorzystać towaru. Partner może zwrócić jedynie produkty i pomoce handlowe, które osobiście nabył od Firmy, korzystając ze swojego numeru identyfikacyjnego 4Life, i które są w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży. Po otrzymaniu przez Firmę produktów i pomocy handlowych Partner otrzyma zwrot 90% kosztu netto pierwotnej ceny zakupu, po pomniejszeniu o koszty wysyłki. Jeśli zakupu dokonano za pomocą karty kredytowej, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na ten sam rachunek. Firma odliczy od zwrotu wypłaconego Partnerowi wszelkie prowizje, premie, rabaty i inne kwoty motywacyjne otrzymane przez Partnera, które były związane ze zwracanym towarem.
 • Co oznacza termin „nadający się do ponownej sprzedaży”?
  Produkty i pomoce handlowe „nadają się do ponownej sprzedaży”, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki: (1) produkty są nieotwarte i nieużywane; (2) opakowania i etykiety produktów nie zostały naruszone ani uszkodzone; (3) produkty mają aktualną etykietę; (4) data ważności produktów nie została przekroczona; (5) produkty nie zostały wycofane ze sprzedaży; oraz (6) produkty zostały zwrócone do 4Life w ciągu jednego (1) roku od daty zakupu.
 • Jak zwrócić produkt?
  Wszystkie towary muszą zostać zwrócone przez Partnera, klienta detalicznego lub Preferowanego klienta, który zakupił je bezpośrednio od 4Life. Wszystkie zwracane produkty muszą posiadać „numer autoryzacji zwrotu”, który można uzyskać, dzwoniąc do działu obsługi klienta 4Life. Ten numer autoryzacji zwrotu należy zapisać na każdym zwracanym kartonie. Do zwrotu należy dołączyć: (1) kopię oryginalnego dowodu sprzedaży detalicznej z datą (jeśli produkt został zwrócony Partnerowi przez klienta detalicznego lub Preferowanego klienta) oraz (2) niewykorzystaną część produktu w jego oryginalnym opakowaniu.
 • Jak wysłać zwracany produkt?
  Do zapakowania zwracanego produktu należy użyć odpowiednich kartonów i materiałów do pakowania. Wszystkie zwroty należy wysłać do 4Life z opłaconą z góry przesyłką. 4Life nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Ryzyko strat związanych z wysyłką zwracanego produktu ponosi Partner. Wyłączną odpowiedzialnością Partnera jest śledzenie, ubezpieczenie i upewnienie się, że Firma otrzymała przesyłkę. Jeśli Partner zwraca do 4Life towar, który został mu zwrócony przez klienta detalicznego, produkt musi zostać wysłany do 4Life w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia, w którym klient zwrócił towar Partnerowi, i musi zawierać dowód sprzedaży, który Partner przekazał klientowi detalicznemu w momencie sprzedaży.
 • Masz więcej pytań dotyczących tych zasad?
  Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania, kliknij poniższy link, aby zapoznać się z pełnymi zasadami lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.