We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

4Life Green to organizowana przez pracowników firmowa inicjatywa, która dotyczy kwestii związanych ze środowiskiem, takich jak ślad węglowy firmy, dobrostan zwierząt, od których pozyskujemy składniki do naszych produktów, recykling i ponowne wykorzystanie opakowań, równoważenie emisji oraz ochrona przyrody.


Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony zwierząt

W 4Life troszczymy się o dobrostan zwierząt, od których pozyskujemy składniki produktów 4Life Transfer Factor. Współpracujemy z gospodarstwami, które stosują odpowiedzialne i przejrzyste praktyki w zakresie hodowli zwierząt. Dlatego wybieramy dostawców składników spełniających standardy jakości ustanowione przez program National Dairy FARM oraz organizację UEP (United Egg Producers).

Z dumą dostarczamy przesyłki w ramach usługi UPS Carbon Neutral

Jako firma zobowiązaliśmy się rekompensować emisję dwutlenku węgla generowaną przez nasze usługi transportowe.
W ramach tego zobowiązania wspieramy ważne projekty, w tym między innymi ponowne zalesianie, niszczenie gazów ze składowisk odpadów, oczyszczanie ścieków czy ograniczanie emisji metanu. W minionym roku firma UPS zmniejszyła emisję o 119,85 ton metrycznych CO2e. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej inicjatywie i współpracować z innymi firmami na rzecz ochrony naszej planety i środowiska naturalnego.

Program National Dairy FARM

Większość gospodarstw mleczarskich, u których 4Life zaopatruje się w siarę, uczestniczy w programie National Dairy Farmers Assuring Responsible Management (FARM). Ta inicjatywa organizacji National Milk Producers Federation (NMPF) promuje szereg standardów i wytycznych opracowanych z myślą o dobrostanie zwierząt. Program FARM wymaga, by gospodarstwa mleczarskie traktowały zwierzęta z szacunkiem oraz aby podczas wytwarzania produktów stosowały bezpieczne procesy.

United Egg Producers (UEP)

Składniki 4Life Transfer Factor pozyskiwane z jaj pochodzą z ferm drobiu należących do United Egg Producers (UEP) – organizacji zrzeszającej amerykańskich producentów, którzy dbają o zdrowie i dobrostan kur niosek. Standardy UEP zostały opracowane na podstawie kilkudziesięciu lat badań z udziałem niezależnego naukowego komitetu doradczego.

Recykling i zrównoważony rozwój

Wszystkie twarde tworzywa sztuczne produkowane przez 4Life nadają się do recyklingu. Każdy pojemnik ma na spodzie uniwersalne logo. Wiele opakowań kartonowych (opakowania produktów RioVida, 4Life Transfer Factor Collagen i Energy Go Stix) jest wykonanych z papieru nadającego się do recyklingu, pozyskiwanego z prywatnych lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokładamy również starań, aby 100% naszych opakowań można było poddać recyklingowi.

W biurach w Barcelonie i Hamburgu zastąpiliśmy jednorazowe torby plastikowe nadającymi się do recyklingu torbami papierowymi, aby zachęcić pracowników do ich wielokrotnego wykorzystywania. Wyeliminowaliśmy również drukowane etykiety i zastąpiliśmy je etykietami elektronicznymi, co pozwoliło ograniczyć zużycie papieru oraz zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko naturalne.

W przypadku zamówień wysyłanych w Europie usunęliśmy też tworzywa sztuczne ze wszystkich opakowań i zastąpiliśmy je w pełni biodegradowalną folią bąbelkową zabezpieczającą produkty przed uszkodzeniem podczas transportu.

Oceany, rafy i hodowle ryb

Nasz kolagen jest pozyskiwany zarówno z ryb dzikich, jak i hodowlanych. 4Life ryby hodowlane żyją w kontrolowanym środowisku z optymalnym ekosystemem. Używanie ryb hodowlanych jest bardziej zrównoważone ekologicznie, ponieważ nie uszczupla zasobów naturalnych.

Nasze traktowanie dzikich ryb jest równie troskliwe. Ryby te nie są poławiane wyłącznie w celu wykorzystania ich w naszych produktach; są one poławiane do produkcji filetów, a ich bogate w kolagen skóry - które często są po prostu wyrzucane - są następnie wykorzystywane w 4Life Transfer Factor Collagen. Rezultatem jest mniejsza ilość odpadów i bardziej zrównoważony rozwój.

Kochamy nasze rafy oceaniczne! Nasz filtr przeciwsłoneczny* jest przyjazny rafom i nie zawiera oktinoksatu ani oksybenzonu - składników, o których wiadomo, że szkodzą rafom koralowym.

*Obecny w DayStar Shade SPF 40 Moisturizing Sunscreen. Ten produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży w Europie.

Ślad węglowy 4Life

Firma 4Life jest zaniepokojona zmianą klimatu i inwestuje w inicjatywy mające na celu zrównoważenie wpływu transportu naszych zamówień na środowisko naturalne.

Od lutego 2020 roku 4Life Europe uczestniczy w inicjatywie UPS Carbon Neutral, promowanej przez firmę kurierską UPS. Wspieramy w ramach niej ważne projekty, w tym między innymi ponowne zalesianie, niszczenie gazów ze składowisk, oczyszczanie ścieków czy niszczenie metanu. To konkretne kroki mające na celu kompensowanie wpływu na środowisko, jaki generuje transport naszych produktów, a także budowę bardziej zrównoważonego świata.

Współpraca z organizacją Ecoembes i Grüner Punkt

Ecoembes to organizacja non-profit, która stawia sobie za cel opracowanie zbiorowego, wydajnego rozwiązania do przetwarzania domowych odpadów opakowaniowych w Hiszpanii. W tym celu organizacja koordynuje cały proces – od momentu zbiórki po ponowne wykorzystanie lub recykling.

4Life wspiera również stosowane przez Ecoembes zintegrowane systemy zarządzania (GIS) opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w ramach których okresowo organizowana jest zbiórka tego rodzaju odpadów. Dzięki temu zaangażowaniu firma 4Life wypełnia obowiązki przewidziane hiszpańską ustawą o opakowaniach.

„Der Grüne Punkt” (zarejestrowana marka Duales System Deutschland GmbH) przyczynia się w Niemczech do pomyślnego wykonania zobowiązań producenta wynikających z ustawy o opakowaniach. Jeśli widzisz „Der Grüne Punkt” na opakowaniu, oznacza to, że firma uczestniczy w podwójnym systemie Grüner Punkt (odzyskiwanie i recykling wszystkich opakowań za pośrednictwem Grüner Punkt lub innego dostawcy) i tym samym przestrzega rozporządzenia w sprawie opakowań.

4Life Research Germany GmbH udziela również licencji na swoje opakowania firmie Der Grüne Punkt i corocznie składa Der Grüne Punkt sprawozdania dotyczące wszystkich elementów opakowania wprowadzonych do obrotu. W ten sposób możesz wyrzucić opakowanie produktu 4Life oddzielnie, w odpowiednim pojemniku na papier do recyklingu lub na papier i mieć pewność, że surowce wrócą do cyklu recyklingu.