Niesiemy pomoc tylko dzięki Waszemu wsparciu 2019-12-16
Niesiemy pomoc tylko dzięki Waszemu wsparciu

Barcelona, 16 grudnia 2019 r. Dzięki wsparciu setek dystrybutorów i preferowanych klientów 4Life możemy przez kolejny rok budować przyszłość dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji — przyszłość, w której będą otoczone miłością oraz będą miały dobre warunki do kształcenia się i życia. Kończący się 2019 rok był bardzo szczególny, jeśli chodzi o ilość zebranych funduszy. W ostatnich 12 miesiącach Foundation 4Life™ przekazała na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce wyjątkowo dużą kwotę 25 270 EUR.

Filozofia 4Life opiera się na trzech głównych filarach: nauce, sukcesie i służbie innym. Zasady te wyznaje także Foundation 4Life™, która zwiększa świadomość społeczną dotyczącą dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz pokazuje, jak możemy przyczynić się do poprawy ich warunków życia. Fundacja jest również bardzo aktywna podczas wszystkich imprez specjalnych 4Life. Na przykład podczas europejskiej konwencji Together 2019 zebrała kwotę 21 114 EUR, a podczas wyjazdu Master Builder Trip — sumę 2370 EUR.  Zebrane środki wykorzystano do modernizacji kilku wiosek i świetlic Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wiele z nich znajduje się w Hiszpanii i we Włoszech: w Walencji, Madrycie, na Majorce, w Saragossie, Turynie itd.

Ponadto podczas remontu europejskiej siedziby 4Life w Barcelonie przekazano katalońskiemu oddziałowi Stowarzyszenia dużą ilość mebli w dobrym stanie w celu zapewnienia jak najlepszych warunków w lokalnych wioskach i świetlicach.

Kolejny rok z rzędu pragniemy podziękować wszystkim osobom, które pomagają nam — sporadycznie lub regularnie — poprawiać warunki życia dzieci oraz ich rodzin. Niesiemy pomoc tylko dzięki Waszemu wsparciu.


Firma 4Life ma przedstawicielstwa na 25 rynkach i współpracuje z globalną siecią niezależnych dystrybutorów oraz ich klientów.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes
ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]