We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

4Life zajmuje pierwsze miejsce w wyścigu organizowanym przez SOS Wioski Dziecięce

4Life zajmuje pierwsze miejsce w wyścigu organizowanym przez SOS Wioski Dziecięce
Kopiuj adres URL
Salt Lake City, UT (26 czerwca 2023 r.) Firma 4Life Europe wzięła niedawno udział w czwartym corocznym wyścigu Solidarity Race organizowanym przez SOS Wioski Dziecięce w celu wsparcia praw dzieci i zajęła pierwsze miejsce. Udział w tym wydarzeniu stanowi potwierdzenie jednej z najważniejszych wartości 4Life: Służby, która jest obecna we wszystkich działaniach i inicjatywach Foundation 4Life.

4Life Europe jest dumna z bezwarunkowego wsparcia Partnerów, Preferowanych Klientów i pracowników, którzy zawsze chętnie niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

W tym roku Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zorganizowało wirtualny wyścig Solidarity Race na rzecz praw dzieci i pracownicy 4Life Europe ponownie do niego dołączyli, by wesprzeć tę inicjatywę. Jej głównym założeniem była pomoc w realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 10 ONZ: „mniej nierówności”. Zadanie polegało na przebiegnięciu przez pracowników wszystkich firm biorących udział w wydarzeniu łącznie 136 577 km, czyli więcej niż wynosił cel z poprzedniego roku. Firma 4Life jest dumna, że mogła w tak znaczący sposób przyczynić się do sukcesu tej akcji i pragnie niniejszym podziękować wszystkim uczestnikom za wysiłek i poświęcenie, jakie włożyli w Solidarity Race.

4Life dziękuje przedstawicielom hiszpańskiego oddziału organizacji SOS Wioski Dziecięce za ich bezcenny wkład w ochronę i promowanie praw dzieci i zobowiązuje się w dalszym ciągu wspierać te cele, mające pozytywny wpływ na społeczeństwo.

4Life – Immune System Company, pierwsza firma, która wprowadziła na rynek transfer factor – ma biura w kilkudziesięciu krajach i obsługuje klientów z całego świata.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes
ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]