We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

4Life Europe: zobowiązanie do kompensacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju

4Life Europe: zobowiązanie do kompensacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju
Kopiuj adres URL
Salt Lake City, UT (22 maja 2023 r.) 4Life Europe angażuje się w inicjatywy 4Life Green mające na celu równoważenie śladu węglowego i emisji gazów.

4Life zobowiązuje się do kompensowania emisji generowanych podczas korzystania przez firmę z usług transportowych. W lutym 2020 roku 4Life Europe dołączyła do programu UPS Carbon Neutral. W ramach tej inicjatywy 4Life wspiera różne projekty, w tym między innymi ponowne zalesianie, eliminację gazów cieplarnianych ze składowisk, oczyszczanie ścieków czy ograniczanie emisji metanu.

Dzięki tej współpracy w ubiegłym roku firma UPS uniknęła emisji 119,85 ton metrycznych CO2e. Firma 4Life jest dumna z faktu, że może uczestniczyć w tej inicjatywie i współpracować z innymi firmami na rzecz czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości naszej planety.

4Life zobowiązuje się również do kompensowania emisji CO2 generowanych przez loty w ramach Wyjazdu dla Liderów 2023 do Aten. Firma zasadzi drzewa w miejscowości Viu de Llevata w hiszpańskiej prowincji Lleida, we współpracy z organizacją Bosques Sostenibles. Firma 4Life zobowiązuje się chronić środowisko naturalne i chce, aby jej podróże miały zrównoważony charakter. Ta inicjatywa to kolejny krok pozwalający 4Life realizować zobowiązanie do ochrony środowiska w ramach programu 4Life Green.

4Life – Immune System Company, pierwsza firma, która wprowadziła na rynek transfer factor – ma biura w kilkudziesięciu krajach i obsługuje klientów z całego świata.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes
ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]