We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

4Life Europe równoważy emisje CO2 generowane przez wyjazdy integracyjne dla Liderów

4Life Europe równoważy emisje CO2 generowane przez wyjazdy integracyjne dla Liderów
Kopiuj adres URL

Barcelona, 30 maja 2022 r. 4Life i 4Life Green dokładają starań, by równoważyć emisję CO2 spowodowaną przez loty na wyjazdy integracyjne.

Ostatni wyjazd integracyjny dla Liderów miał miejsce w zeszły weekend w Marbelli w Hiszpanii. Wzięło w nim udział 90 osób, w tym partnerzy 4Life, towarzyszące im osoby oraz pracownicy z całej Europy.

Loty w obie strony wszystkich uczestników wygenerowały łącznie 58 ton CO2, co zrekompensujemy przez zasadzenie 351 drzew w Rezerwacie Przyrody Valle de Iruelas w prowincji Ávila w Hiszpanii, który został spustoszony przez kilka pożarów. Najbardziej niszczycielski z żywiołów nawiedził rezerwat w 2019 roku, pochłaniając 180 hektarów lasów.

Rafael Fernández, wiceprezes 4Life na Europę, powiedział: „Jesteśmy dumni z faktu, że możemy realizować ekologiczne inicjatywy w imieniu 4Life GREEN. Chcemy, aby nasze wyjazdy integracyjne odbywały się z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz odzwierciedlały nasze zaangażowanie w ochronę naszej planety i środowiska naturalnego. To najlepszy sposób, w jaki możemy zachować otaczającą nas przyrodę w jej pierwotnej postaci, aby móc nadal cieszyć się jej pięknem.

Wdrożenie tej inicjatywy było możliwe dzięki naszej współpracy z Bosques Sostenibles, hiszpańską firmą działającą na rzecz tworzenia lasów, rewitalizacji zniszczonych terenów oraz ochrony obszarów o dużej wartości przyrodniczej.

4Life – Immune System Company™ i pierwsza firma, która wprowadziła na rynek czynniki przekazu – ma biura na 25 rynkach i obsługuje klientów z całego świata.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes
ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]