We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.
Blog 4Life Nauka, Sukces, Dobroczynność, Satysfakcja

Leadership Trip 2023

Leadership Trip 2023

Daj się zainspirować niezwykłą historią i kulturą, 25–28 maja 2023 r.

Regulamin

1. Wyjazd trwa 4 dni i 3 noce.

2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi to osoby, które po raz pierwszy uzyskały daną rangę w okresie kwalifikacji od października 2022 r. do marca 2023 r.

3. Wyjazd integracyjny jest przeznaczony dla posiadacza danego numeru identyfikacyjnego i jego osoby towarzyszącej (współwnioskodawcy lub partnera).

4. Nagrody nie można modyfikować, przekazywać ani zamienić na gotówkę, chyba że firma zdecyduje inaczej.

5. Wyjazd integracyjny jest przeznaczony tylko dla Partnerów z europejskim kodem.

6. W ciągu 10 dni od wygrania wyjazdu Partnerzy muszą potwierdzić swój udział i wyrazić na niego zgodę oraz wypełnić formularz (zwycięzca i osoba towarzysząca), dołączając kopie dowodów tożsamości. Brak potwierdzenia udziału w ciągu 10 dni skutkuje utratą nagrody w postaci wyjazdu. Jeśli nie wystąpiły możliwe do udowodnienia przyczyny spowodowane działaniem siły wyższej uniemożliwiające zwycięzcom uczestnictwo w wyjeździe, koszty anulowania wyjazdu po wystawieniu biletów lotniczych zostaną potrącone z konta Partnera.

7. Kryteria dotyczące zwycięzcy w zespole obejmują całą Twoją organizację do następnej osoby z rangą Bronze w Twojej linii downline.

8. Nowy Poziom 3 Builder Bonus musi zostać osiągnięty po raz pierwszy w okresie obowiązywania programu motywacyjnego.

9. Pobyt all-inclusive obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację). Nie obejmuje wszelkich dodatkowych wydatków, np. minibaru, obsługi w pokoju, dodatkowych usług hotelowych, zajęć niezorganizowanych przez 4Life itp. Wydatki te musi pokryć osoba, na której nazwisko zarezerwowano pokój. Nagroda nie obejmuje transportu do i z miejsc wyjazdu wskazanych przez 4Life.

10. Zwycięzcy muszą przestrzegać dobrych praktyk etycznych i biznesowych zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi na danym rynku.

11. Nagroda w postaci wyjazdu integracyjnego dla Liderów stanowi zapłatę w naturze, więc otrzymasz fakturę do celów rozliczeń podatkowych (dotyczy tylko Hiszpanii, Niemiec i Włoch).

12. Firma 4Life zaleca podróżnym dokładne zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi przy wjeździe do innych krajów oraz wyjeździe z nich. Za spełnienie dodatkowych wymogów związanych z podróżowaniem w czasie pandemii COVID-19 odpowiada wyłącznie podróżny. Należy zaplanować, opłacić i pomyślnie wykonać odpowiednie testy i uzyskać wymagane dokumenty przed wyjazdem. Firma 4Life będzie informować o zmieniających się wytycznych i wymogach, ale za przestrzeganie protokołów COVID-19 odpowiada indywidualnie każdy podróżny.

13. Zakup biletu lotniczego przez firmę 4Life jest równoznaczny z uznaniem zgody uczestnika na udział w wyjeździe. Od tej chwili nie jest możliwe anulowanie wyjazdu ani przełożenie go na inny termin. Jeśli zwycięzca nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda przepadnie. Wyjazdy są niezbywalne.