Dyrektor generalny 4Life dołącza do komitetu wykonawczego DSA 2019-03-28
Dyrektor generalny 4Life dołącza do komitetu wykonawczego DSA
Salt Lake City, Utah, USA (28 marca 2019 r.) – zarząd Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling Association, DSA) nominował Danny’ego Lee, Prezesa i Dyrektora generalnego 4Life, na najnowszego członka komitetu wykonawczego stowarzyszenia.

Jako wieloletni członek DSA, 4Life przestrzega kodeksu etycznego stowarzyszenia. Firma wspiera także funkcjonowanie Rady Samoregulującej Branży Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling Self-Regulatory Council, DSSRC) oraz działalność edukacyjną Fundacji Edukacyjnej Branży Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling Educational Foundation, DSEF).

Jako członek komitetu wykonawczego Danny Lee dołączy do wąskiego grona najbardziej zaangażowanych i doświadczonych prezesów oraz dyrektorów w branży sprzedaży bezpośredniej. Spotykają się oni w ciągu roku, żeby opracowywać programy, analizować działania lobbingowe oraz realizować założone strategie. W trakcie spotkania zarządu, które odbyło się w biurze kancelarii Hogan Lovells w Waszyngtonie (USA), zatwierdzono także nominację Kevina Guesta z USANA i Dana Charda z Medifast.

Założyciel i Prezes zarządu David Lisonbee: „Od powstania 4Life w 1998 r. nieustannie realizujemy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, lobbujemy na rzecz naszych dystrybutorów i klientów oraz staramy się edukować społeczeństwo. Bardzo cieszę się z nominacji Danny’ego na to ważne stanowisko”.

Firma 4Life ma przedstawicielstwa na 25 rynkach i współpracuje z globalną siecią niezależnych dystrybutorów oraz ich klientów.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]