Czasopismo specjalistyczne ocenia składnik 4Life 2019-03-14
Czasopismo specjalistyczne ocenia składnik 4Life
Salt Lake City, Utah (14 marca 2019 r.) W marcowym wydaniu Regulatory Toxicology and Pharmacology opublikowano badanie, które przedstawia niezależną ocenę bezpieczeństwa składnika 4Life Transfer Factor™ z siary krowy. Publikacja jest niezbędnym elementem umożliwiającym firmie 4Life realizację dążenia do uzyskania statusu Produktu Uznanego za Bezpieczny (GRAS), przyznawanego przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

Dyrektor ds. Naukowych i Regulacyjnych, dr Paula Brock: „Artykuł «Toxicological evaluations of colostrum ultrafiltrate» (Toksykologiczna ocena ultrafiltratu siary) opisuje badania przeprowadzone w celu wykazania bezpieczeństwa 4Life Transfer Factor. Stanowi to kamień milowy w realizacji dążenia do uzyskaniu statusu GRAS i świadczy o naszym nieustannym zaangażowaniu w zapewnianie wiarygodności produktów 4Life”.

Specjalistyczny naukowy miesięcznik przedstawia różne zagadnienia prawne i farmakologiczne istotne dla naukowców, badaczy i ogółu społeczeństwa. Niniejsze badanie to kolejne potwierdzenie zaangażowania firmy 4Life na rzecz weryfikacji przeprowadzanej przez podmioty zewnętrzne.

David Lisonbee, założyciel i prezes zarządu 4Life, mówi: „Wnioski z tych badań nie są dla nas zaskoczeniem. Są one jednak niezbędne do realizacji naszego dążenia do uzyskania statusu GRAS. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników”.

4Life posiada 25 biur na całym świecie, które obsługują globalną sieć niezależnych dystrybutorów i ich klientów.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej
4Life Research
[email protected]