4Life wspomaga szkołę Guadalupe School 2019-04-10
4Life wspomaga szkołę Guadalupe School
Salt Lake City, Utah (10 kwietnia 2019 r.) W miniony weekend firma 4Life uczestniczyła w wiosennej gali szkoły Guadalupe School w charakterze sponsora-ambasadora tej placówki.

Guadalupe School od 1966 roku udziela pomocy edukacyjnej najbardziej potrzebującym społecznościom Salt Lake City. Organizacja dąży do tego, by poprawić jakość życia członków tych społeczności poprzez edukację, angażując się jednocześnie na rzecz wspierania różnorodności i włączenia społecznego oraz dobroczynności. Podejmowane przez szkołę działania na rzecz uchodźców, grup mniejszościowych oraz osób borykających się z problemami finansowymi przyniosły nadzieję na lepszą przyszłość tysiącom rodzin.

Wiceprezes ds. globalnej sprzedaży Trent Tenney zasiada w zarządzie szkoły Guadalupe School. Na tegorocznej gali firmę 4Life reprezentował wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej Calvin Jolley.

Wiceprezes ds. odpowiedzialności społecznej, Catherine Larsen, mówi: „Programy realizowane przez szkołę Guadalupe School obejmują edukację domową, stacjonarne lekcje czytania i pisania dla małych dzieci, interaktywne zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej, prowadzone w małych grupach lekcje dla przedszkolaków i uczniów do szóstej klasy włącznie koncentrujące się na nauce czytania i pisania, a także lekcje języka angielskiego dla osób dorosłych pomagające w znalezieniu pracy i realizacji celów życiowych. Jesteśmy dumni z faktu, że razem z Guadalupe School możemy wspierać dzieci i rodziny mieszkające w Salt Lake City”.

Foundation 4Life współpracuje ze szkołą Guadalupe School od 2008 roku i jak dotąd wsparła wiele projektów, w tym budowę nowego budynku szkolnego, program zajęć przedszkolnych oraz inicjatywę dostarczenia plecaków z przyborami szkolnymi.

Firma 4Life ma przedstawicielstwa na 25 rynkach i współpracuje z globalną siecią niezależnych dystrybutorów oraz ich klientów.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes ds. komunikacji
4Life Research USA, LLC
[email protected]