Transfer Factor Collagen wyróżniony przez instytut Monde Selection

2021-02-18
Transfer Factor Collagen<sup>&trade;</sup> wyróżniony przez instytut Monde Selection


Barcelona, Hiszpania (8 stycznia 2021 r.)

W 2020 r. Międzynarodowy Instytut Jakości Monde Selection przyznał 4Life nagrodę Silver Quality Award za produkt Transfer Factor Collagen™ w Europie. 

 

Międzynarodowy Instytut Jakości Monde Selection to jedna z najbardziej rygorystycznych organizacji w Europie i na świecie. Instytut Monde Selection ma siedzibę w Brukseli od 1961 r., a jego działalność koncentruje się na ocenie jakości produktów konsumenckich z wielu rynków w skali światowej. 

 

Dokonując ocen naukowych, Instytut stosuje metody zgodne z normami ISO, zasadami klasyfikacji składników i znakowania oraz najlepszymi praktykami branżowymi odpowiadającymi wymaganiom rynku, a także podejście prawne oparte na przepisach europejskich.

 

Jak stwierdził Rafael Fernández: „Nagroda dla Transfer Factor Collagen™ nie tylko potwierdza nasze wysokie standardy jakości, ale także promuje nas na świecie. Równocześnie stanowi ona istotne narzędzie marketingowo-sprzedażowe zarówno z punktu widzenia 4Life, jak i naszych dystrybutorów oraz konsumentów”.

 

4Life posiada biura na 25 rynkach, które obsługują klientów firmy z całego świata.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Calvin Jolley

Wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej

4Life Research

[email protected]