Kolumbijski oddział 4Life® buduje domy 2018-06-15
Kolumbijski oddział 4Life<sup>&reg;</sup> buduje domy
Salt Lake City, Utah (15 czerwca 2018 r.) W ramach nieustających wysiłków na rzecz wsparcia potrzebujących kolumbijski oddział firmy 4Life wraz z Fundacją 4Life oraz fundacją Cataliny Muñoz zorganizował dzień pomocy, w trakcie którego zbudowano dwa domy dla rodzin. Ponad 40 dystrybutorów i pracowników 4Life przekazało darowizny pieniężne oraz pracowało jako wolontariusze przy budowie domów.

Wiceprezes ds. usług, Catherine Larsen, mówi: „Obserwowanie, jak dystrybutorzy z Kolumbii ciężko pracują, realizując wizję założycielki firmy 4Life, Bianci Lisonbee, było niezwykle pouczającym doświadczeniem”.

Inicjatywa stanowi część aktualnie prowadzonego projektu związanego z budową domów dla rodzin z kolumbijskiej miejscowości Usme. Pierwsze cztery domy powstały w okresie dwóch dni w marcu. Inspiracja i entuzjazm związane z ich budową przyczyniły się do wzrostu datków, które umożliwiły kolumbijskiemu oddziałowi wybudowanie kolejnych dwóch domów. Planowane jest sfinansowanie dodatkowych dwóch, co zwiększy łączną liczbę wybudowanych budynków do dziesięciu.

Dyrektor generalny kolumbijskiego oddziału 4Life Nao Lau dodaje: „To dla nas wielki zaszczyt i przywilej, że możemy pomagać rodzinom będącym w potrzebie. Dystrybutorzy i pracownicy wspólnymi siłami pomogli dwóm kolejnym rodzinom w realizacji ich marzeń. Zamierzamy kontynuować tradycję niesienia pomocy potrzebującym poprzez przekazywanie większych uprawnień naszym dystrybutorom i pracownikom. Służba innym leży u podstaw wszystkich działań 4Life. Cieszymy się, że będziemy mogli pomagać kolejnym osobom”.

W wydarzeniu uczestniczyli wiodący dystrybutorzy, w tym między innymi Złoty Międzynarodowy Diament Norma Rocha oraz Międzynarodowe Diamenty Abigail López i Julieth Galeano. Spośród pracowników 4Life obecni byli dyrektor działu personalnego i PR Mónica Gómez oraz koordynator ds. marketingu Nathaly González.

Firma 4Life ma przedstawicielstwa na 24 rynkach, obsługujące globalną sieć niezależnych dystrybutorów oraz ich klientów.

Dodatkowych informacji udziela:
Calvin Jolley
Wiceprezes ds. komunikacji
4Life Research USA, LLC
[email protected]