4LifeTransform Burn pojawia się w nowej publikacji naukowej 2018-03-02
4LifeTransform Burn<sup>&trade;</sup> pojawia się w nowej publikacji naukowej
Salt Lake City, Utah (2 marca 2018) W ostatnich dniach, Pharmacognosy Research opublikował artykuł na temat 4LifeTransform Burn. Artykuł skupia się na badaniu, które ocenia wpływ termogenicznych produktów spożywczych na poprawę składu ciała przy spożywaniu niezdrowej diety.

Pharmacognosy Research to magazyn kwartalny wydawany przez specjalistów z branży, którego celem jest promować wśród czytelników wiedzę na temat lekarstw otrzymanych z roślin lub innych naturalnych zasobów. Czasopismo zawiera artykuły o wielu produktach, a także na temat badań naukowych w zakresie farmakognozji i innych pokrewnych obszarów.

Dyrektor Naczelny ds. Naukowych, dr David Vollmer, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, dr Brent Vaughn oraz Dyrektor ds. Naukowych i Prawnych, dr Paula Brock napisali artykuł i nadzorowali badania naukowe. Artykuł jest częścią ciągłej inicjatywy Działu Badań Naukowych i Rozwoju polegającej na publikacjach na otwartych forach tak, aby inni badacze i naukowcy mogli mieć dostęp do badań wspierających produkty 4Life Transfer Factor.

Dr Brock powiedziała: „W 4Life uważamy, że poprzez naukowe dowody o wysokiej wiarygodności wspieramy nasze produkty. Kompletny artykuł na temat 4LifeTransform Burn jest bezpłatny i jest opublikowany w Internecie. Publikacja ta skupiła się na mechanizmach działania produktu i jego wpływie na ciało. 4LifeTransform Burn interweniuje w nasz naturalny proces spalania tłuszczu lub termogenezy w celu stymulacji utraty tłuszczu. Zaplanowaliśmy i zarządzaliśmy badaniami, ale odbyły się one w niezależnym laboratorium, aby uniknąć wszelkich oskarżeń o stronniczość”.

Firma 4Life jest zaangażowana na rzecz badań naukowych i rozwoju oraz publikacji odkryć naukowych i szerzeniu wiedzy. Ta niedawna publikacja dołączyła do grona wielu innych publikacji firmy w następujących magazynach: Biochimie Open; Nutrition & Metabolism; Applied Physiology, Nutrition and Metabolism; Journal of the International Society of Sports Nutrition; oraz Medicine & Science in Sports & Exercise.

Biura 4Life na 24 rynkach wspierają globalną sieć niezależnych dystrybutorów i ich klientów.

Więcej informacji:
Calvin Jolley
Wiceprezes ds. Komunikacji
4Life Research USA, LLC
[email protected]