Służba 4Life®

Służba innym leży u podstaw całej działalności 4Life. Równocześnie z dokonywaniem zmian we własnym życiu za sprawą znakomitych produktów i wyjątkowej szansy na sukces finansowy możesz odmieniać życie innych niosąc im znaczącą pomoc.

Naszym celem jest dokonywanie prawdziwych zmian w życiu dzieci i ich rodzin w krajach, w których firma 4Life jest obecna na rynku. Nawiązywanie długofalowej współpracy z miejscowymi organizacjami pomocowymi i z rodzinami pozwala nam budować dziedzictwo służby, dzięki któremu dzieci potrzebujące pomocy stają się produktywnymi obywatelami swoich społeczności.

Koncentrujemy się na trzech podstawowych aspektach życia dziecka: odżywianiu, warunkach mieszkaniowych i edukacji. Dzięki wsparciu naszych distrybutorów i pracowników dla Fundacji 4Life® i dla naszego charytatywnego programu żywieniowego 4Life Fortify® możemy zaoferować dzieciom i ich rodzinom narzędzia niezbędne do samowystarczalnego życia, dzięki czemu następne pokolenia będą w stanie wyrwać się z błędnego koła ubóstwa.

„Nasze sukcesy i dorobek naukowy są znane na całym świecie. Dzięki temu nasze możliwości służenia innym są bezgraniczne”.

—Bianca Lisonbee
Założycielka

Foundation 4Life®

Spadek Dzialania Charytatywnego

Służba innym to ważny element ogólnej misji 4Life. W 2006 r. firma 4Life sformalizowała swoje działania charytatywne tworząc Fundację 4Life mającą na celu budowanie życia ludzi, którym gorzej się powodzi. Naszą misją jest zaopatrzenie ludzi z krajów, w których 4Life prowadzi działalność w środki niezbędne do zapewnienia im samowystarczalności.

Twoje darowizny są pomocne

Ta skoncentrowana na dzieciach z całego świata organizacja 501(c)(3) wykorzystuje 100% otrzymywanych środków w celu zaopatrzenia młodych ludzi i ich rodzin w narzędzia, które mogą wyciągnąć ich z biedy. Staramy się dostrzec różnego rodzaju potrzeby społeczne i zaoferować stosowną pomoc, jednak większość środków przeznaczamy na inicjatywy związane z edukacją, gdyż umożliwiają one wprowadzanie zmian dla dobra przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej

Fundacja 4Life działa dzięki wysiłkom całej organizacji – od dystrybutorów po kadrę kierowniczą. Jeżeli chcesz mieć pełniejszy obraz naszych projektów humanitarnych, odwiedź naszą stronę. Możesz nas również śledzić na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

4Life Fortify®

O wiele więcej niż posiłek

W wielu miejscach świata rodzice przeznaczają część dziennych zarobków na to, żeby zapewnić dzieciom przynajmniej jeden porządny posiłek w ciągu dnia. Dieta o niskiej wartości odżywczej odbija się negatywnie na rozwoju fizycznym, społecznym i ekonomicznym dzieci aż do końca życia.

4Life Fortify to coś więcej niż paczka z jedzieniem. To kamizelka ratunkowa dla dziecka, dla lokalnej społeczności, dla całego społeczeństwa. 4Life Fortify nie tylko dostarcza dziecku energii, ale również wspiera jego zdrowie, żeby mogło chodzić do szkoły i z czasem stać się kimś pożytecznym dla swojej społeczności. Paczka zawiera ryż, soczewicę, fasolę, zestaw witamin i minerałów oraz 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula.

Rozwijaj swój biznes

4Life Fortify to produkt na sprzedaż, dzięki któremu dystrybutorzy mogą pozytywnie wpływać na światowy kryzys żywnościowy. Dystrybutorzy mogą kupować i przekazywać 4Life Fortify na cele charytatywne. W ten sposób równocześnie budują życie dzieci i swój własny biznes. Każda paczka to 25 Life Points (LP) w programie wynagrodzeń Life Rewards Plan.

Zaangażuj się

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej światowej akcji charytatywnej i o tym, w jaki sposób możesz wziąć udział w zwalczaniu niedożywienia i biedy, odwiedź stronę 4lifefortify.com.

*4Life Research® oferuje rekompensatę za zakup, przekazywanie na cele charytatywne i promowanie paczek żywnościowych 4Life Fortify. Cena paczki zawiera prowizję i pozwala dystrybutorom zainwestować czas i środki w celu zachęcenia innych do zaangażowania się w działalność pomocową prowadzoną przez 4Life. 4Life Fortify to produkt stworzony i wspierany przez 4Life Research – firmę umożliwiającą przekazywanie zakupionych paczek żywnościowych 4Life Fortify organizacjom pozarządowym w rodzaju Feed The Children. Współpracujące z firmą organizacje charytatywne bezpłatnie dostarczają 4Life Fortify dzieciom będącym w potrzebie.

Join Us

Przystępując do współpracy z 4Life masz możliwość służenia innym na kilka różnych sposobów.

Automatyczne zamówienia na rzecz Fundacji 4Life

Przekaż 5 USD miesięcznie za pośrednictwem automatycznie odnawianych zamówień.

Darowizna z czeku z prowizjami

Przekaż część swojego comiesięcznego czeku z prowizjami na Fundacjię 4Life.

Jednorazowa darowizna

Dodaj do swojego zamówienia wybraną przez siebie kwotę na rzecz Fundacji 4Life.

4Life Fortify®

Daj dziecku możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

Program uznaniowy Światła 4Life

Program Światła 4Life jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć naszych dystrybutorów w służbie innym.

Z całego serca

Nagroda ta przyznawana jest dystrybutorom, którzy wyróżnają się w swoich lokalnych i globalnych społecznościach działalnością w służbie innym i którzy szczerze biorą sobie do serca misję 4Life uczestnicząc w niej poprzez charytatywne akty życzliwości.

Latarnia nadziei

Nagrodę tę otrzymują dystrybutorzy, którzy dokonali darowizny na rzecz Fundacji 4Life lub 4Life Fortify o minimalnej łącznej kwocie 5.000 USD.

Promyk słońca

Nagrodę tę otrzymują dystrybutorzy, którzy dokonali darowizny na rzecz Fundacji 4Life lub 4Life Fortify o łącznej kwocie od 3.000 do 4.999 USD.

Światło 4Life

Nagrodę tę otrzymują dystrybutorzy, którzy dokonali darowizny na rzecz Fundacji 4Life lub 4Life Fortify o łącznej kwocie od 100 do 2.999 USD.

Nagroda Z całego serca

„Odczuwam wielki szacunek dla José Luisa i Mari,” powiedział Diament Armando Trejo. „Są oni źródłem inspiracji. Te specjalne dusze przyczyniają się do wzrostu i rozwoju społeczności poprzez swoją fundację Ministerio Cree-Ser oraz Foundation 4Life. Kochamy ich za pomoc, którą niosą innym, zaangażowanie i za to, że są dla innych przykładem wiary i oddania”.

José Luis i María Martínez
Złote Międzynarodowe Diamenty 4Life
Republika Dominikany
Zdobywcy Nagrody Z Całego Serca (At the Heart of It) 2016

"Moim prawdziwym powołaniem jest pomaganie innym. Jestem przekonana, że wszyscy możemy wspólnie pracować i pomagać innym ludziom, przyczyniając się do pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach i na świecie”.

Cynthia Gerlinger
Diament Prezydencki
Hiszpania
Zdobywczyni nagrody Z całego serca w 2015 r.

„Kiedy zaczęłam współpracować z 4Life, wiedziałam że nawet małe rzeczy można robić z wielką miłością. Nazywam to nagrodą na przyszłość. Kiedy otrzymuję jakieś błogosławieństwo, dzielę się nim z innymi”.

Haffi Yenti Salim
Diament Międzynarodowy
Singapur
Zdobywczyni nagrody Z całego serca w 2013 r.

„Głęgooko wierzę, że powinnam odpłacać się światu za to co otrzymuję, stąd też moje podróże są projektami na rzecz lokalnych społeczności. Jestem przekonana, że łącząc nasze serca będziemy w stanie uratować te dzieci i naszą wspólną przyszłość."

Janice Skeen
Diament Międzynarodowy
Ohio, Stany Zjednoczone
Zdobywczyni nagrody Z całego serca w 2012 r.

„Życie każdego z nas doznało odmiany, odkąd zaczęliśmy pomagać innym. Posiadanie wspólnego celu, jakim jest niesienie pomocy innym związało nas jako zespół”.

Oyunmaa Banzragch
Złote Międzynarodowe Diamenty 4Life
Mongolia
Zdobywczyni nagrody Z całego serca w 2012 r.