LOYALTY PROGRAM: REGULAMIN

†REGULAMIN
  1. Otrzymaj 15% wszystkich zamówień złożonych w ramach Loyalty Program w postaci punktów kredytowych do wymiany na produkty.
  2. Możesz zapisać się do programu Loyalty Program na naszej stronie internetowej lub telefonicznie dzwoniąc do Działu Obsługi Dystrybutora.
  3. Zamówienie Loyalty Program to zamówienie wykonane automatycznie przez system i spełniające wszystkie wymogi i warunki przedstawione poniżej.
  4. Dystrybutorzy powinni utrzymać minimalne miesięczne zamówienie Loyalty Program na poziomie 50 LP, aby otrzymać Kredyty Produktowe.
  5. Dystrybutorzy powinni utrzymać minimalne miesięczne zamówienie Loyalty Program na poziomie 125 LP, aby otrzymać darmowy produkt miesiąca, który zostanie wysłany lub dostarczony razem z zamówieniem Loyalty Program w kolejnym miesiącu. Na przykład: jeśli w styczniu złożyłeś/aś zamówienie Loyalty Program na poziomie przynjmniej1 25LP, wraz z lutowym zamówieniem Loyalty Program otrzymasz produkt w prezencie.
  6. Zamówienia Loyalty Program można zmienić w następujący sposób:
  • na naszej stronie internetowej do jednego dnia poprzedzającego realizację miesięcznego zamówienia Loyalty Program.
  • telefonicznie do jednego dnia roboczego poprzedzającego realizację miesięcznego zamówienia Loyalty Program w godzinach pracy Działu Obsługi Dystrybutora.
  7. Dystrybutorzy i preferowani klienci mogą wybrać konkretny dzień na składanie zamówienia Loyalty Program — począwszy od 3., a skończywszy na 17. lub 19. dniu każdego miesiąca. Istniejący dystrybutorzy i preferowani klienci nie muszą zmieniać dnia, który już wybrali.
  8. W związku z tym, że zamówienia Loyalty Program są generowane automatycznie przez system, mogą być zapłacone jedynie kartą kredytową VISA lub Master Card.
  9. Zamówienia Loyalty Program, które nie zostały opłacone w dniu swojej realizacji z powodu „ błędu przy płatności” lub „niewystarczającego salda” (tylko te dwa powody) zostaną automatycznie zainkasowane przez system w dniach od 26 i 28 każdego miesiąca.
  10. Zamówienia Loyalty Program muszą mieć potwierdzoną płatność, aby otrzymać Kredyty Produktowe. Nie można odzyskać Kredytów Produktowych, jeżeli dokona się zwrotu zamówienia Loyalty Program.
  11. Jeśli zamówienie Loyalty Program nie zostało potwierdzone lub zostało zwrócone więcej niż jednokrotnie w okresie 12 miesięcy z rzędu (od daty wystąpienia pierwszego błędu), dystrybutor straci zgromadzone Kredyty.
  12. Jeśli dystrybutor nie złoży zamówienia przez dwa kolejne miesiące w konsekwencji utraci zgromadzone Kredyty wymienne na Produkty i zmuszony będzie ponownie zarejestrować się w Programie Lojalnościowym. Ponadto, aby ponownie zapisać się do programy lojalnościowego, po dwóch kolejnych miesiącach, w których nie zostało złożone zamówienie, należy dodatkowo odczekać jeden miesiąc. Rejestrując się w Loyalty Program, możesz wybrać dowolny dzień między 1. a 20. dniem każdego miesiąca na dzień wysyłki Twojego zamówienia.
  13. Jeśli dystrybutor zrezygnuje z uczestnictwa w programie Loyalty Program, straci zgromadzone Kredyty Produktowe i będzie musiał zapisać się od nowa do programu, jeśli później zmieni zdanie. Ponadto będzie musiał odczekać 90 dni licząc od daty swojego ostatniego zamówienia Loyalty Program, aby móc zapisać się ponownie.
  14. Maksymalna ilość Kredytów Produktowych w jednym miesiącu to 75 LP.
  15. Obecni dystrybutorzy i klienci mogą rozpocząć wymianę Kredytów na produkty 60 dni od daty potwierdzenia ich pierwszego zamówienia Loyalty Program.
  16. Nowi dystrybutorzy i klienci, którzy zapiszą się do programu Loyalty Program mogą rozpocząć wymianę Kredytów na produkty 60 dni od daty realizacji ich pierwszego zamówienia 4Life.
  17. Nowi dystrybutorzy i klienci otrzymają Kredyty Produktowe za wszystkie zamówienia wykonane podczas pierwszego miesiąca zakupów (zasada objęta określonymi ograniczeniami), o ile będą oni zapisani do programu Loyalty Program pod koniec kolejnego miesiąca. Po pierwszym miesiącu zakupów, Kredyty Produktowe będą przyznawane tylko za zamówienia założone w ramach Programu Lojalnościowego.
  18. Kredyty Produktowe nie mogą być wymieniane na gotówkę i nie można ich zbyć.
  19. Kredyty Produktowe mogą być tylko wymienione na indywidualne produkty, nie na promocje, ani pakiety produktowe.
  20. Aby wymienić Kredyty na Produkty, zadzwoń do Działu Obsługi Dystrybutora danego rynku lub zaloguj się na swoim koncie na stronie 4life, zawsze przynajmniej 24 godziny przed potwierdzeniem swojego zamówienia.
  21. Kredyty Produktowe powinny być wymienione w terminie 12 miesięcy od daty ich otrzymania.
  22. Produkty otrzymane w ramach wymiany za zgromadzone Kredyty są wysyłane lub dostarczane wyłącznie razem z kolejnym zamówieniem złożonym w ramach programu lojalnościowego.
  23. Produkty otrzymane w ramach wymiany za Kredyty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  24. Każdy wniosek wymiany Kredytów Produktowych jest obciążony prowizją 4 € plus podatki.
  25. Niektóre produkty 4Life, które można wymienić za Kredyty są też obciążone dodatkową opłatą (zobacz załączoną tabelę)*.
  26. Prowizje związane z wymianą, dopłaty, wnioski o wymianę Kredytów Produktowych i darmowy produkt miesiąca mogą być obciążone podatkami.
  27. Produkty otrzymane w ramach wymiany za Kredyty nie mają wartości LP i nie służą do kwalifikacji.
  28. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, zadzwoń pod numer Działu Obsługi Dystrybutora Twojego rynku.
  29. Nowe Produkty mogą być otrzymane w ramach wymiany dopiero po 6 miesiącach od ich premiery rynkowej.
  30. Pakiet 4Life Fortify nie może być dodawany do zamówień Programu lojalnościowego.
  31. Zamówienia lojalnościowe mogą zostać opóźnione w niektórych dniach z powodu ograniczeń godzin pracy.

  subcharge