We noticed that you may be viewing poland.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.
  • Ofertę prezentuje:
  • Ivan Watkins
  • Kupuj po cenach hurtowych
  • Zaoszczędź ponad 20%
  • Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 100€
Blog 4Life Nauka, Sukces, Dobroczynność, Satysfakcja

Leadership Trip 2023

Leadership Trip 2023

Daj się zainspirować niezwykłą historią i kulturą, 25–28 maja 2023 r.

Regulamin

1. Wyjazd trwa 4 dni i 3 noce.

2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi to osoby, które po raz pierwszy uzyskały daną rangę w okresie kwalifikacji od października 2022 r. do marca 2023 r.

3. Wyjazd integracyjny jest przeznaczony dla posiadacza danego numeru identyfikacyjnego i jego osoby towarzyszącej (współwnioskodawcy lub partnera).

4. Nagrody nie można modyfikować, przekazywać ani zamienić na gotówkę, chyba że firma zdecyduje inaczej.

5. Wyjazd integracyjny jest przeznaczony tylko dla Partnerów z europejskim kodem.

6. W ciągu 10 dni od wygrania wyjazdu Partnerzy muszą potwierdzić swój udział i wyrazić na niego zgodę oraz wypełnić formularz (zwycięzca i osoba towarzysząca), dołączając kopie dowodów tożsamości. Brak potwierdzenia udziału w ciągu 10 dni skutkuje utratą nagrody w postaci wyjazdu. Jeśli nie wystąpiły możliwe do udowodnienia przyczyny spowodowane działaniem siły wyższej uniemożliwiające zwycięzcom uczestnictwo w wyjeździe, koszty anulowania wyjazdu po wystawieniu biletów lotniczych zostaną potrącone z konta Partnera.

7. Kryteria dotyczące zwycięzcy w zespole obejmują całą Twoją organizację do następnej osoby z rangą Bronze w Twojej linii downline.

8. Nowy Poziom 3 Builder Bonus musi zostać osiągnięty po raz pierwszy w okresie obowiązywania programu motywacyjnego.

9. Pobyt all-inclusive obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację). Nie obejmuje wszelkich dodatkowych wydatków, np. minibaru, obsługi w pokoju, dodatkowych usług hotelowych, zajęć niezorganizowanych przez 4Life itp. Wydatki te musi pokryć osoba, na której nazwisko zarezerwowano pokój. Nagroda nie obejmuje transportu do i z miejsc wyjazdu wskazanych przez 4Life.

10. Zwycięzcy muszą przestrzegać dobrych praktyk etycznych i biznesowych zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi na danym rynku.

11. Nagroda w postaci wyjazdu integracyjnego dla Liderów stanowi zapłatę w naturze, więc otrzymasz fakturę do celów rozliczeń podatkowych (dotyczy tylko Hiszpanii, Niemiec i Włoch).

12. Firma 4Life zaleca podróżnym dokładne zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi przy wjeździe do innych krajów oraz wyjeździe z nich. Za spełnienie dodatkowych wymogów związanych z podróżowaniem w czasie pandemii COVID-19 odpowiada wyłącznie podróżny. Należy zaplanować, opłacić i pomyślnie wykonać odpowiednie testy i uzyskać wymagane dokumenty przed wyjazdem. Firma 4Life będzie informować o zmieniających się wytycznych i wymogach, ale za przestrzeganie protokołów COVID-19 odpowiada indywidualnie każdy podróżny.

13. Zakup biletu lotniczego przez firmę 4Life jest równoznaczny z uznaniem zgody uczestnika na udział w wyjeździe. Od tej chwili nie jest możliwe anulowanie wyjazdu ani przełożenie go na inny termin. Jeśli zwycięzca nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda przepadnie. Wyjazdy są niezbywalne.